Composite Affidavit

Composite Affidavit 1 Composite Affidavit 2